Pradžia

Sveiki atvykę!

Ši Lietuvos atsinaujinančiųjų energijos išteklių interneto svetainė – bendras valstybės įmonės Energetikos agentūros, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir  Danijos konsultacinės įmonės Danish Energy Management A/S projektas.

Svetainėje pateikiama aktuali informacija apie atsinaujinančių energijos išteklių(•) (toliau – AEI) teisinį reglamentavimą Lietuvoje, finansavimo mechanizmus. Vartotojų patogumui pateikiamos skaičiuoklės, padėsiančios nustatyti kiek reikia AEI norint pagaminti tam tikrą energijos kiekį ir kiek energijos galima pagaminti iš konkrečių AEI. Taip pat pateikiama statistinė informacija apie AEI naudojimą Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, kita vertinga informacija.

Interneto svetainėje yra interaktyvus Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių AEI jėgainių žemėlapis, kuriame galima patogiai atlikti atrankas pagal vietovę, naudojamo AEI rūšį ir (ar) instaliuotąją galią. Atsiprašome už galimus nepatogumus dėl vykdomų žemėlapio atnaujinimo / pakeitimo darbų ir siūlome pasinaudoti žemėlapio nauja bandomąja versija.
———————————————————————————

(•)Atsinaujinantys energijos ištekliai: vėjo, saulės energija, aeroterminiai, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir vandenynų energija, hidroenergija, biomasė, biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas, taip pat ir kiti atsinaujinantys neiškastiniai energijos ištekliai, kurių panaudojimas technologiškai yra galimas dabar arba bus galimas ateityje.