Energijos ištekliai

Vietovė

Energijos išteklius

Instaliuota galia (šiluma)

Instaliuota galia (elektra)

Jėgainės pavadinimas Instaliuota galia (šiluma) MWšiluma Instaliuota galia (elektra) MWelektra Komentarai Investicijos Lt/MW Atsipirkimo laikas metais

Adresas:
Savininkas:

Jėgainės įrenginių efektyvumas

Energijos išteklius
Veiklos pradžia
Instaliuota galia (šiluma) MW
Instaliuota galia (elektra) MW
Pastabos
Duomenų pateikimo data
Viso: 467.241 826.105251