Energijos ištekliai

Vietovė

Energijos išteklius

Įrengtoji galia (šiluma)

MW

Instaliuota galia (elektra)

MW

Jėgainės pavadinimas Įrengtoji galia (šiluma) MW Instaliuota galia (elektra) MW
Adresas
Savininkas
Energijos išteklius
Leidimo gaminti išdavimo data
Įrengtoji galia (šiluma), MW
Instaliuota galia (elektra), MW
Viso: 467.241 826.105251