ES fondų investicijos

♦ ES fondų investicijos 2014—2020 m.

fin ES atsinaujinan

 

Finansuojamos veiklos iš ES fondų investicijų

Pagal 4 prioritetą „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo

skatinimas“ finansuoja šias priemones juridiniams asmenims

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

 • „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“: Investicinė pagalba naujiems arba atnaujinamiems (iki 5 MW elektrinės galios, visas nominalus šiluminis našumas ne didesnis nei 20 MW) didelio naudingumo biokuro kogeneracijos įrenginiams išskyrus Vilniaus ir Kauno miestus;
 • „Iškastinį kurą naudojančių katilinių modernizavimas“: Investicinė pagalba iškastinį kurą naudojančių katilinių modernizavimas, įrengiant atsinaujinančių išteklių energiją naudojančius šilumos gamybos įrenginius visoje Lietuvoje.
 • Detalesnės informacijos apie šias priemones (Penktasis ir Šeštasis skirsniai) žr. TAR

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

 • „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“: Remiama veikla – atsinaujinančių energijos išteklius (toliau – AEI) naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse.
 • Detalesnės informacijos apie šios priemonės atrankos kriterijus ir finansavimo sąlygas žr. TAR
 • „Auditas pramonei LT“: Remiama veikla – energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėse. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse“ įgyvendinimo.
 • Detalesnės informacijos apie šios priemonės atrankos kriterijus ir finansavimo sąlygas žr. TAR

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

 • „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“: Remiama veikla – skatinanti daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimą, siekiant pastatų energinio naudingumo didinimo. Investicijų planų rengimas daugiabučių namų modernizavimui, investicijų projektų rengimas savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimui ir jų įgyvendinimo stebėsena.
 • Detalesnės informacijos apie šios priemonės atrankos kriterijus ir finansavimo sąlygas žr. TAR
 • „Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas“: Remiama veikla – savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energinį efektyvumą.
 • Detalesnės informacijos apie šią priemonę (Trečiasis skirsnis) žr. TAR

 

♦ Plačiau apie 2014—2020 m. ES fondų investicijas