ES fondų investicijos

♦ ES fondų investicijos 2014—2020 m.

fin ES atsinaujinan

 

Finansuojamos veiklos iš ES fondų investicijų

Pagal 4 prioritetą „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo

skatinimas“ finansuoja šias priemones juridiniams asmenims

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

  • „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“: Investicinė pagalba naujiems arba atnaujinamiems (iki 5 MW elektrinės galios, visas nominalus šiluminis našumas ne didesnis nei 20 MW) didelio naudingumo biokuro kogeneracijos įrenginiams išskyrus Vilniaus ir Kauno miestus;
  • „Iškastinį kurą naudojančių katilinių modernizavimas“: Investicinė pagalba iškastinį kurą naudojančių katilinių modernizavimas, įrengiant atsinaujinančių išteklių energiją naudojančius šilumos gamybos įrenginius visoje Lietuvoje.

 Detalesnės informacijos apie šias priemones (Penktasis ir Šeštasis skirsniai) žr. [...]

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

  • „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“: Remiama veikla – atsinaujinančių energijos išteklius (toliau – AEI) naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse.

 Detalesnės informacijos apie šios priemonės atrankos kriterijus ir finansavimo sąlygas žr. [...]

  • „Auditas pramonei LT“: Remiama veikla – energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėse. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse“ įgyvendinimo.

 Detalesnės informacijos apie šios priemonės atrankos kriterijus ir finansavimo sąlygas žr. [...]

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

  • „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“: Remiama veikla – skatinanti daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimą, siekiant pastatų energinio naudingumo didinimo. Investicijų planų rengimas daugiabučių namų modernizavimui, investicijų projektų rengimas savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimui ir jų įgyvendinimo stebėsena.

 Detalesnės informacijos apie šios priemonės atrankos kriterijus ir finansavimo sąlygas žr. [...]

  • „Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas“: Remiama veikla – savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energinį efektyvumą.

 Detalesnės informacijos apie šią priemonę (Trečiasis skirsnis) žr. [...]

 

♦ Plačiau apie 2014—2020 m. ES fondų investicijas

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas