Fiksuoti supirkimo tarifai, lėšos ir kainos

  • Elektros energijos ir biodujų, pagamintų naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai. Patvirtinti fiksuoti tarifai elektrinėms, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 10 kW, fiksuotų tarifų didžiausi galimi dydžiai aukcionuose dalyvaujantiems gamintojams bei fiksuoti tarifai gamintojams, kurių leidimų plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus galiojimo laikotarpis pratęstas vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatomis.
  • Tarifai gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius (•Elektros energijos gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, fiksuoti tarifai •Biodujų, superkamų į gamtinių dujų sistemas, supirkimo tarifai •Aukcionų laimėtojams aukciono būdu nustatyti tarifai •Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos)
  • Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašas nustato viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje sąrašą, paslaugų teikimo tvarką, įpareigojimus teikti paslaugas, paslaugų teikimo kompensavimo tvarką. Šis aprašas taikomas energetikos įmonėms, turinčioms elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo licencijas, asmenims, teikiantiems apraše nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administratoriui, kitiems elektros energijos rinkos dalyviams ir valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo valdytojui.
  • Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašas nustato viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarką, duomenų ir sąskaitų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšoms pervesti pateikimo tvarką, lėšų surinkimo, išmokėjimo ir jų apskaitos reikalavimus, taip pat viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administratoriaus paskyrimo tvarką. Šis aprašas taikomas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administratoriui, perdavimo sistemos operatoriui, skirstomųjų tinklų operatoriams, balansavimo energijos tiekėjams, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų gavėjams ir asmenims, elektros energiją naudojantiems savo asmeniniams, šeimos ir (ar) ūkinės komercinės veiklos poreikiams.
  • Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašas reglamentuoja vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarką ir sąlygas. Vidutinė biokuro kaina nustatoma medienos kilmės biokurui, medienos granulėms, medienos briketams, malkinei medienai.
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas