Lietuvos kaimo plėtros programa

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa yra patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. C(2015)842.

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

  • „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“: Pagal priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ remiama veikla – biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų, biometano gamyba ir suspaudimas, šilumos ir elektros energijos gamyba biodujų gamybos įrenginiuose, degazuotojo substrato gamyba. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija finansuoja ūkininkus, taip pat veikiančias ar naujai įsteigtas labai mažas įmones.
  • Detalesnė informacija apie šios priemonės atrankos kriterijus ir finansavimo sąlygas žr. TAR

Apie Lietuvos kaimo plėtros 2007—2013 metų programą

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas