Pradžia ▼Kita informacija ►Ataskaitos ir kiti dokumentai
Ataskaitos ir kiti dokumentai PDF Spausdinti
 • Lietuvos Respublikos 2015 m. ataskaita apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius
 • Lietuvos Respublikos 2013 m. ataskaita apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius
 • Lietuvos Respublikos 2011 m. ataskaita apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius
 • Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo 20102020 m. prognozių dokumentas 
 • Direktyvos, skatinančios perėjimą prie pažangiųjų biodegalų, nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo Lietuvoje galimybių ir alternatyvų analizė bei poveikio vertinimas 
 • Informacija apie planuojamų jūros vėjo jėgainių parkų poveikio aplinkai vertinimo programas 
 • Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo Lietuvoje apžvalga 
 • Nacionalinis atsinaujinančių išteklių energijos veiksmų planas ir papildoma informacija
 • Lietuvos Respublikos ataskaita pagal 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei vėliau panaikinančios Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB, 19(2) straipsnio reikalavimus (parengta 2010 m.) 
 • Lietuvos Respublikos pranešimas pagal 2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/77/EB dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, skatinimo elektros energijos vidaus rinkoje, reikalavimus (parengta 2009 m.)
 • Lietuvos Respublikos ataskaita pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/30/EB dėl skatinimo naudoti biokurą ir kitą atsinaujinantį kurą transporte 4 straipsnio 1 dalį