Ataskaitos ir kiti dokumentai

Lietuvos Respublikos 2017 m. ataskaita apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius 

Lietuvos Respublikos 2015 m. ataskaita apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius

Lietuvos Respublikos 2013 m. ataskaita apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius

Lietuvos Respublikos 2011 m. ataskaita apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius

Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo 20102020 m. prognozių dokumentas 

Direktyvos, skatinančios pérėjimą prie pažangiųjų biodegalų, nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo Lietuvoje galimybių ir alternatyvų analizė bei poveikio vertinimas 

Informacija apie planuojamų jūros vėjo jėgainių parkų poveikio aplinkai vertinimo programas 

Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo Lietuvoje apžvalga 

Nacionalinis atsinaujinančių išteklių energijos veiksmų planas ir papildoma informacija

Lietuvos Respublikos ataskaita pagal 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei vėliau panaikinančios Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB, 19(2) straipsnio reikalavimus (parengta 2010 m.) 

Lietuvos Respublikos pranešimas pagal 2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/77/EB dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, skatinimo elektros energijos vidaus rinkoje, reikalavimus (parengta 2009 m.)

Lietuvos Respublikos ataskaita pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/30/EB dėl skatinimo naudoti biokurą ir kitą atsinaujinantį kurą transporte 4 straipsnio 1 dalį

Informacija apie elektros energijos, pagamintos naudojant AEI, kilmės garantijas

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas