AIE gamybos įrenginių montuotojai

Čia teikiama teisinė informacija apie nedidelės apimties (iki 100 kW vardinės atiduodamosios galios) biomasės katilus ir nemūrines krosnis, geotermines sistemas ir šilumos siurblius, saulės šviesos ir saulės šilumos energijos gamybos įrenginius montuojančių (įskaitant paleidimą ir derinimą) specialistų rengimo atestacijai, atestavimo ir jų montavimo darbų kokybės priežiūros tvarką ir sąlygas. 

♦ 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (žr. 14 str., IV priedą)

♦ Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas (žr. 45 str.)

► Nutarimas „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“

• Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai tvarkos aprašas

○ Įmonių, įstaigų ir organizacijų, siekiančių įgyti teisę rengti atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančius specialistus, prašymų vertinimo tvarkos aprašas

○ Teisė rengti atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montuotojus atestacijai

• Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas 


 

♦ Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos apie montuojančių specialistų rengimą atestacijai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas