Taikomųjų mokslinių tyrimų ataskaitos

2016 metai

Direktyvos (ES) 2015/1513, skatinančios perėjimą prie pažangiųjų biodegalų, nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo Lietuvoje galimybių ir alternatyvų analizė bei poveikio vertinimo santrauka  

2015 metai

Riebalų rūgščių metilo esterio įmaišymo į dyzeliną žiemos laikotarpiu galimybių vertinimas  

2013 metai

Biokuro potencialo Lietuvoje įvertinimas, biokuro kainų prognozė, biokuro panaudojimo socialinės naudos įvertinimas ir biokuro panaudojimo plėtrai reikalingų valstybės intervencijų pasiūlymai :

  • 1 priedas. Biokuro rinka (potencialo Lietuvoje įvertinimas. kainų prognozė, panaudojimo socialinės naudos įvertinimas, valstybės intervencijų pasiūlymai) 
  • 2 priedas. Biokuro potencialo Lietuvoje įvertinimas, biokuro kainų prognozė, biokuro panaudojimo socialinės naudos įvertinimas ir biokuro panaudojimo plėtrai reikalingų valstybės intervencijų pasiūlymai 
  • 3 priedas. Šiaudų panaudojimas šiuolaikiniame ūkyje 
  • 4 priedas. Atliekų tvarkymo būklės analizė 
  • 5 priedas. Biokuro pasiūla Lietuvoje. Kelias iki 2025 

Pasiūlymo dėl EK ILUC Direktyvos įgyvendinimo galimas socialinis-ekonominis poveikis Lietuvos biodegalų gamybos sektoriui ir antros kartos biodegalų gamybos potencialo analizė 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas