Pradžia ▼Kita informacija ►Taikomųjų mokslinių tyrimų ataskaitos
Taikomųjų mokslinių tyrimų ataskaitos PDF Spausdinti

  2016 metai

  • Direktyvos (ES) 2015/1513, skatinančios perėjimą prie pažangiųjų biodegalų, nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo Lietuvoje galimybių ir alternatyvų analizė bei poveikio vertinimas 

  2015 metai

 • Riebalų rūgščių metilo esterio įmaišymo į dyzeliną žiemos laikotarpiu galimybių vertinimas 
 • 2013 metai

 • Biokuro potencialo Lietuvoje įvertinimas, biokuro kainų prognozė, biokuro panaudojimo socialinės naudos įvertinimas ir biokuro panaudojimo plėtrai reikalingų valstybės intervencijų pasiūlymai 
  1 priedas. Biokuro rinka (potencialo Lietuvoje įvertinimas. kainų prognozė, panaudojimo socialinės naudos įvertinimas, valstybės intervencijų pasiūlymai) 
  2 priedas. Biokuro potencialo Lietuvoje įvertinimas, biokuro kainų prognozė, biokuro panaudojimo socialinės naudos įvertinimas ir biokuro panaudojimo plėtrai reikalingų valstybės intervencijų pasiūlymai 
  3 priedas. Šiaudų panaudojimas šiuolaikiniame ūkyje 
  4 priedas. Atliekų tvarkymo būklės analizė 
  5 priedas. Biokuro pasiūla Lietuvoje. Kelias iki 2025 
 • Pasiūlymo dėl EK ILUC Direktyvos įgyvendinimo galimas socialinis-ekonominis poveikis Lietuvos biodegalų gamybos sektoriui ir antros kartos biodegalų gamybos potencialo analizė 

2009 metai

 • Šalies savivaldybėse esamų atsinaujinančių energijos išteklių (biokuro, hidroenergijos, saulės energijos, geoterminės energijos) ir komunalinių atliekų panaudojimas energijai gaminti
 • Vėjo elektrinių plėtros galimybių analizė: santrauka , pirmo etapo ataskaita , antros dalies ataskaita , priedai
 • Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 metų programos įgyvendinimo analizė ir pasiūlymų dėl šios programos ir jos įgyvendinimo priemonių 2011–2015 metams parengimas , santrauka