Pradžia ▼Kita informacija ►Taikomųjų mokslinių tyrimų ataskaitos
Taikomųjų mokslinių tyrimų ataskaitos PDF Spausdinti

  2015 metai

 • Riebalų rūgščių metilo esterio įmaišymo į dyzeliną žiemos laikotarpiu galimybių vertinimas 

  • 2013 metai

  • Biokuro potencialo Lietuvoje įvertinimas, biokuro kainų prognozė, biokuro panaudojimo socialinės naudos įvertinimas ir biokuro panaudojimo plėtrai reikalingų valstybės intervencijų pasiūlymai 
   1 priedas. Biokuro rinka (potencialo Lietuvoje įvertinimas. kainų prognozė, panaudojimo socialinės naudos įvertinimas, valstybės intervencijų pasiūlymai) 
   2 priedas. Biokuro potencialo Lietuvoje įvertinimas, biokuro kainų prognozė, biokuro panaudojimo socialinės naudos įvertinimas ir biokuro panaudojimo plėtrai reikalingų valstybės intervencijų pasiūlymai 
   3 priedas. Šiaudų panaudojimas šiuolaikiniame ūkyje 
   4 priedas. Atliekų tvarkymo būklės analizė 
   5 priedas. Biokuro pasiūla Lietuvoje. Kelias iki 2025 
  • Pasiūlymo dėl EK ILUC Direktyvos įgyvendinimo galimas socialinis-ekonominis poveikis Lietuvos biodegalų gamybos sektoriui ir antros kartos biodegalų gamybos potencialo analizė 

  2009 metai

  • Šalies savivaldybėse esamų atsinaujinančių energijos išteklių (biokuro, hidroenergijos, saulės energijos, geoterminės energijos) ir komunalinių atliekų panaudojimas energijai gaminti
  • Vėjo elektrinių plėtros galimybių analizė: santrauka , pirmo etapo ataskaita , antros dalies ataskaita , priedai
  • Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 metų programos įgyvendinimo analizė ir pasiūlymų dėl šios programos ir jos įgyvendinimo priemonių 2011–2015 metams parengimas , santrauka

  2008 metai

  • Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo veiksmų planas 2010—2020 m.
  • Vakarų Lietuvos regione esančių geoterminės energijos resursų potencialo išaiškinimas ir pagrindimas, bei galimybės jų panaudojimui energijos gamybai 
  • Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo elektros energijos gamyboje apimčių analizė ir rekomendacijų dėl elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos ir supirkimo skatinimo 2010–2020 m. parengimas

  2007 metai

  • Pavyzdinio saulės energijos ir biokuro naudojimo projekto, įrengus šilumai gaminti Kačerginės vaikų sanatorijoje saulės kolektorių ir medienos atliekomis kūrenamą katilinę, efektyvumo tyrimai bei rekomendacijų tolimesniam tokių projektų taikymui parengimas
  • Šiaudų kuro naudojimo technologijų įvertinimas ir rekomendacijų tolimesniam jų naudojimui bei biokuro briketų iš smulkių šiaudų ir žolinių augalų paruošimo technologijos parengimas
  • Požeminės šiluminės energijos panaudojimo pastatų šildymui ir vėsinimui šalyje galimybių įvertinimas ir rekomendacijų dėl šios energijos panaudojimo minėtiems tikslams parengimas
  • Energijos gamybos apimčių iš atsinaujinančių energijos išteklių 2008–2025 m. studijos parengimas

  2006 metai

  • Miško kirtimo atliekų naudojimo kurui ekonominio skatinimo poreikių ir galimybių įvertinimas bei pasiūlymų parengimas
  • Biodegalų gamybos atliekų efektyvaus panaudojimo energetinėms reikmėms technologiniuose procesuose galimybių ištyrimas ir įvertinimas ir ekonomiškai pagrįstų rekomendacijų kaip vykdant šį procesą galima mažinti biodegalų gamybos savikainą ir aplinkos taršą parengimas
  • Šalies įmonėse susidarančių atliekinių energijos išteklių analizė, sisteminimas ir kompiuterinės bazės sukūrimas