Aktualijos

♦ Seimo Ekonomikos komitetas pritaria palankesnėms atsinaujinančios energetikos plėtojimo sąlygoms

2019 m. vasario 13 d. posėdyje Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komitetas svarstė ir pritarė Energetikos ministerijos parengtiems Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 201 straipsnių pakeitimo įstatymo (Nr.  XIIIP-2984) ir Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo (Nr. XIIIP-2985) projektams, kuriais sudaromos palankios galimybės daugiabučių gyventojams tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais. Tikimasi, kad tai paskatins mažosios žalios ir švarios energetikos plėtrą miestuose.

Vienas iš esminių šių įstatymų projektų siūlymų – sudaryti sąlygas elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminantiems vartotojams gaminti ir vartoti ją geografiškai skirtingose vietose. Tai reiškia, kad tokie vartotojai galėtų pasistatyti elektrinę vienoje vietoje, o joje pagamintą energiją vartoti kitoje vietoje.

Įstatymų projektų nuostatomis siūloma, kad gyventojų, kurie nori tapti gaminančiais vartotojais, elektrinės gali būti plėtojamos ir įrengiamos trečiųjų asmenų. Tai reiškia, kad individualaus ar daugiabučio namo gyventojai galėtų įsigyti savo elektros energijos vartojimo poreikius tenkinančią elektrinės įrengtąją galią iš atsinaujinančios energetikos projektus plėtojančių asmenų... [...]


 ♦ Saulės elektrines įsirengiantiems gyventojams planuojama skirti 16 mln. eurų ES paramos

2019 m. gegužės mėnesį planuojama skelbti kvietimą paramai gauti nedidelių, ne didesnės nei 10 kilovatų (kW) galios saulės elektrinių įsirengimui. Šią paramą galės gauti elektrą savo poreikiams iš saulės šviesos gaminti planuojantys individualių namų savininkai – iš viso iki 2022 m. planuojama išdalinti daugiau kaip 16 mln. eurų ES paramos lėšų.

Norint gauti paramą, saulės elektrinės įsigijimo dokumentai turės būti išrašyti ne anksčiau nei 2019 m. sausio 1 d. parama nebus teikiama tokiu atveju, jei įrangos diegimas bus užbaigtas ir tai patvirtinantys dokumentai įforminti iki paraiškos pateikimo dienos. Tai reiškia, kad paramos negalės gauti tie saulės elektrinių savininkai, kuriems iki paraiškos pateikimo dienos bus išduoti šie dokumentai:

  • ne didesnės nei 5 kW galios saulės elektrinėms – atestuoto rangovo deklaracija apie elektrinės atitikimą teisės aktų techniniams reikalavimams;
  • didesnės nei 5 kW, tačiau ne didesnės nei 10 kW galios elektrinėms – Valstybinės energetikos inspekcijos pažyma apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą.

[...]


 ♦ Štai ką reikia žinoti apie paramą saulės elektrinėms įsirengti [...]


 ♦ Seimas pritarė naujam atsinaujinančios energetikos plėtros modeliui

2018 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Seimas pritarė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimams, kuriais įtvirtinamas naujas paramos modelis atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) naudosiančių elektrinių skatinimui. Tam bus rengiami skaidrūs, atviri ir technologiškai neutralūs aukcionai.

Šie pakeitimai užtikrins tolimesnę atsinaujinančios energetikos plėtrą, kuri pastaraisiais metais buvo sustojusi, nes nebuvo apsispręsta dėl AEI plėtros. Naujasis modelis padės siekti strateginių energetikos tikslų, įtvirtintų Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje bei naujojoje ES Direktyvoje dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją... [...]


 ♦ Vyriausybė pritarė Energetikos strategijos įgyvendinimo planui iki 2022 m.

2018 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Energetikos ministerijos parengtam Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (Strategijos) įgyvendinimo priemonių planui. Jame numatyti uždaviniai ir priemonės Strategijos tikslams pasiekti iki 2022 m.

Tarp svarbiausių Strategijos įgyvendinimo priemonių plane įrašytų uždavinių yra elektros energijos importo sumažinimas, skatinant vietinę elektros gamybą – tikimasi iki 2022 m. elektros energijos importą sumažinti beveik trečdaliu. To bus siekiama, plėtojant atsinaujinančią energetiką – planuojama, kad iki 2022 m. Lietuvoje atsiras apie 300 megavatų (MW) naujų vėjo bei apie 200 MW saulės jėgainių. Konkretus pasiskirstymas pagal atsinaujinančios energetikos technologijas priklausys nuo aukcionų rezultatų. 

Didelis dėmesys Strategijos įgyvendinimo plane kreipiamas ir šilumos gamybos sektoriui. Centrinio šilumos tiekimo (CŠT) sektoriuje artimiausiais metais planuojama parama biokuro katilams modernizuoti ir kitoms atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) naudojančioms technologijoms diegti, tuo tarpu namų ūkiai bus skatinami keisti neekonomiškus katilus į modernesnes AEI naudojančias technologijas arba jungtis prie CŠT sistemos... [...]


 ♦ Žaliosios energetikos plėtra į daugiabučius – dar daugiau galimybių elektros energiją gaminti patiems

2018 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos parengtiems Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymų pakeitimų projektams, kuriais siekiama sudaryti palankesnes  galimybes daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojams tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais. Tikimasi, kad tai paskatins mažosios žalios ir švarios energetikos plėtrą miestuose... [...] 


 ♦ Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. liepos 4 d. priėmė įstatymų pakeitimus, kuriais pagerintos sąlygos norintiems tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais.

Gaminančiais vartotojais gali tapti ne tik gyventojai ir viešosios įstaigos, bet ir juridiniai asmenys. Tiek buitiniai vartotojai, tiek juridiniai asmenys, įsirengę atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, gali pagamintą elektros energiją vartoti savo reikmėms, o nesuvartotą – tiekti į elektros tinklus, ir, esant poreikiui, ją atgauti iš tinklų.  Taip pat išplėstas technologijų sąrašas, galinčių pasinaudoti dvipuse elektros apskaita, įtraukiant ne tik saulės, bet ir vėjo bei biomasės energijos išteklius naudojančias elektrines.

Buitiniams vartotojams, įsirengiantiems mažos galios (ne didesnės nei 5 kW) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, mažinama biurokratinė našta –  atsisakoma 2 perteklinių leidimų, todėl trumpės tokių elektrinių įsirengimo laikas.

Gaminantiems vartotojams skirta bendra įrengtoji galia padidinta dešimteriopai – nuo 10 MW iki 100 MW. Juridinio asmens elektrinės įrengtoji galia negali būti didesnė kaip 100 kW, o fizinio asmens – iki 10 kW. Numatyta, kad iš bendros įrengtosios galios fiziniams asmenims būtų skiriama 70 MW galia, o 30 MW galia – juridiniams asmenims.

Šie įstatymų pakeitimai įsigalijo nuo 2017 m. lapkričio 1 d. Iki šios priimti ir kiti teisės aktų pakeitimai, kurie leidžia biurokratines procedūras sutrumpinti nuo 4–5 mėnesių iki 3 savaičių.

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas numato, kad šiuo metu gaminančias vartotojais gali tapti:

• Buitiniai vartotojai iki 10 kW generuojamos galios ir iki 50% leistinosios naudoti galios;

• Viešosios įstaigos iki 50 kW generuojamos galios.

Štai kaip tapti gaminančiu vartotoju... [...]


♦ Apie elektros energiją gaminančių vartotojų problematiką... [...] 


♦ Gaminančių vartotojų Lietuvoje plėtros ilgalaikė vizija... [...] 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas