Strateginiai dokumentai

♦  2017-12-21 Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje buvo pateiktas Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (nauja redakcija) + strategija (Nr. XIIIP-1446) [...]Nutarta pritarti šiam projektui po pateikimo ir paskirti jo svarstymą Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje IV (2018 metų pavasario) sesijoje [...].

♦ Nuo 2017-12-05 su Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu Reg. Nr. XIIIP-1446 dirba Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

♦ Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 983 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ nutarė:  

1. Pritarti Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Seimui.

2. Įgalioti energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną, o jam negalint dalyvauti – energetikos viceministrą Simoną Šatūną atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodytą nutarimo projektą Lietuvos Respublikos Seime.

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis 

Energetikos ministras                                                                     Žygimantas Vaičiūnas


♦ 2017 m. lapkričio 29 d. Vyriausybės posėdyje pritarta atnaujintos Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – Strategijos) projektui. Vėliau šios strategijos projektas bus pateiktas svarstymui Seime. Plačiau ...


 ♦ 2017 m. birželio 21 d buvo pristatytas naujos Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos  (NENS) projektas   projektas. Jame nubrėžti Lietuvos energetikos tikslai ir jų įgyvendinimo kryptys iki 2030 m. ir numatytos energetikos plėtros gairės iki 2050 m.

Pagrindinės strateginės Lietuvos energetikos politikos kryptys:

• Energetinis saugumas;

• Konkurencingumas;

• Žaliosios energetikos plėtra ir inovacijos.

Ilgalaikė Lietuvos energetikos sektoriaus vizija – šio amžiaus viduryje pasiekti, kad energetika tiek elektros gamyboje, tiek šilumoje, būtų visiškai nepriklausoma nuo iškastinio kuro.

Siekiant mažinti aplinkos taršą, kovoti su klimato kaita ir stiprinti konkurencingumą, toliau bus plėtojama atsinaujinanti energetika. 2020 m. numatyta pasiekti 30 proc. atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) dalį galutiniame energijos suvartojime. Per ateinančius trejus metus 50 proc. padidės vėjo ir du kartus saulės jėgainių instaliuotoji galia. Planuojama, kad 2030 m. AEI instaliuotųjų galių bus pustrečio karto daugiau ir jau beveik pusė (45 proc.) suvartojamos energijos turėtų būti pagaminama iš atsinaujinančių šaltinių, o 2050 m. energija iš atsinaujinančių ir kitų netaršių šaltinių taps pagrindine elektros, šilumos bei transporto sektoriuose. 2050 m. visa elektra, o centralizuoto šilumos sektoriuje visa šiluma turėtų būti pagaminama iš AEI, transporto sektoriuje energija iš AEI sieks 50 proc.

Lietuvos siekiama energijos išteklių struktūra bendrajame galutiniame energijos suvartojime, proc.

 LT st p LT

Šių metų rudenį, numatoma Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektą svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybėje ir Lietuvos Respublikos Seime. 


 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas