Strateginiai dokumentai

  • Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektas  

2017 m. birželio 21 d buvo pristatytas naujos Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (NENS) projektas. Jame nubrėžti Lietuvos energetikos tikslai ir jų įgyvendinimo kryptys iki 2030 m. ir numatytos energetikos plėtros gairės iki 2050 m.

Pagrindinės strateginės Lietuvos energetikos politikos kryptys:

• Energetinis saugumas;

• Konkurencingumas;

• Žaliosios energetikos plėtra ir inovacijos.

Ilgalaikė Lietuvos energetikos sektoriaus vizija – šio amžiaus viduryje pasiekti, kad energetika tiek elektros gamyboje, tiek šilumoje, būtų visiškai nepriklausoma nuo iškastinio kuro.

Siekiant mažinti aplinkos taršą, kovoti su klimato kaita ir stiprinti konkurencingumą, toliau bus plėtojama atsinaujinanti energetika. 2020 m. numatyta pasiekti 30 proc. atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) dalį galutiniame energijos suvartojime. Per ateinančius trejus metus 50 proc. padidės vėjo ir du kartus saulės jėgainių instaliuotoji galia. Planuojama, kad 2030 m. AEI instaliuotųjų galių bus pustrečio karto daugiau ir jau beveik pusė (45 proc.) suvartojamos energijos turėtų būti pagaminama iš atsinaujinančių šaltinių, o 2050 m. energija iš atsinaujinančių ir kitų netaršių šaltinių taps pagrindine elektros, šilumos bei transporto sektoriuose. 2050 m. visa elektra, o centralizuoto šilumos sektoriuje visa šiluma turėtų būti pagaminama iš AEI, transporto sektoriuje energija iš AEI sieks 50 proc.

Lietuvos siekiama energijos išteklių struktūra bendrajame galutiniame energijos suvartojime, proc.

 LT st p LT

Šių metų rudenį, numatoma Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektą svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybėje ir Lietuvos Respublikos Seime.